tesis2

Tesis doctorals i treballs de final de màster

Nitrate groundwater pollution and aquifer vulnerability: the case of the Osona region

Autor
Mercè Boy Roura

Director

Josep Mas-Pla i Anna Menció (UdG).

Data

2013

Link

SectionContribució al coneixement de variables geoambientals en l’àmbit de la Costa Brava (Girona)

Autor
Christian Geys Nielsen

Director
Carles Roqué i Rogelio Linares (UdG).

Any

2005

Link

Geologia Ambiental de la Depressió de la Selva

Autor
Montserrat Vehí Caselles

Director

Carles Roqué (UdG) i Joan Bach (UAB).

Any

2001

Link

Publicacions destacades

Aquesta és la nostra selecció