Participació de les aigües subterrànies en la gènesi d’ambients palustres continentals. El cas dels Prats de Sant Sebastià (Caldes de Malavella, Girona). Scientia Gerundensis, 25: 51-60.

Participació de les aigües subterrànies en la gènesi d’ambients palustres continentals. El cas dels Prats de Sant Sebastià (Caldes de Malavella, Girona). Scientia Gerundensis, 25: 51-60.