Les formes granítiques de l’Ardenya. (in). La muntanya al mar. Entorn i Patrimoni, 3: 20-45.

Les formes granítiques de l’Ardenya. (in). La muntanya al mar. Entorn i Patrimoni, 3: 20-45.