L’aflorament volcànic del mas Ventós (el Port de la Selva, Alt Empordà). AIEE, Figueres, 32(1999), pàg. 11-18.

L’aflorament volcànic del mas Ventós (el Port de la Selva, Alt Empordà). AIEE, Figueres, 32(1999), pàg. 11-18.