La reposició de la Pedralta. Estudis del Baix Empordà, 19: 205-234.

La reposició de la Pedralta. Estudis del Baix Empordà, 19: 205-234.