Indicadors hidrològics aplicats al seguiment de la biodiversitat al riu Tordera. V Trobada d’estudiosos del Montnegre i el Corredor. Organitzada per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Mataró, 15-16 novembre 2007.

Indicadors hidrològics aplicats al seguiment de la biodiversitat al riu Tordera. V Trobada d’estudiosos del Montnegre i el Corredor. Organitzada per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Mataró, 15-16 novembre 2007.