Hidrogeologia de l’aqüífer al•luvial de la riera d’Arbúcies. VIII Trobada d’Estudiosos del Montseny. Organitzada per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Girona, 22-23 novembre 2012.

Hidrogeologia de l’aqüífer al•luvial de la riera d’Arbúcies. VIII Trobada d’Estudiosos del Montseny. Organitzada per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Girona, 22-23 novembre 2012.