Evolució dels nitrats a les aigues subterrànies del Baix Ter i la seva afecció a les zones humides. I Jornades de Recerca i Territori. Gestió dels recursos hídrics en espais naturals. Organitza Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis – Museu de la Mediterrània. Torroella de Montgrí, Novembre de 2010.

Evolució dels nitrats a les aigues subterrànies del Baix Ter i la seva afecció a les zones humides. I Jornades de Recerca i Territori. Gestió dels recursos hídrics en espais naturals. Organitza Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis – Museu de la Mediterrània. Torroella de Montgrí, Novembre de 2010.