Els Clots de Sant Julià: anàlisi geoarqueològica. Estudis del Baix Empordà, 21: 17-86.

Els Clots de Sant Julià: anàlisi geoarqueològica. Estudis del Baix Empordà, 21: 17-86.