El patrimoni geològic de les comarques de Girona. Edicions de la Universitat de Girona.

El patrimoni geològic de les comarques de Girona. Edicions de la Universitat de Girona.