El medi natural a les terres gironines. 11 Itineraris per la Catalunya Nord-Oriental. Pub. Diputació de Girona – Universitat de Girona, 226 pp. ISBN: 84-868182-28-3.

El medi natural a les terres gironines. 11 Itineraris per la Catalunya Nord-Oriental. Pub. Diputació de Girona – Universitat de Girona, 226 pp. ISBN: 84-868182-28-3.