Avaluació dels recursos d’àrids disponibles en medis fluvials mitjançant tècniques geofísiques. Aplicació a la cubeta de Celrà (Riu Ter, NE de Catalunya). Scientia Gerundensis, 26:53-69

Avaluació dels recursos d’àrids disponibles en medis fluvials mitjançant tècniques geofísiques. Aplicació a la cubeta de Celrà (Riu Ter, NE de Catalunya). Scientia Gerundensis, 26:53-69