Aplicació de tècniques geofísiques electromagnètiques a la localització de zones afectades per abocaments incontrolats de residus. Scientia Gerundensis, 24: 155-164.

Aplicació de tècniques geofísiques electromagnètiques a la localització de zones afectades per abocaments incontrolats de residus. Scientia Gerundensis, 24: 155-164.