Anàlisi de la variabilitat hidrològica a la conca alta de la Tordera (massissos de Montseny i Montnegre). V Trobada d’estudiosos del Montnegre i el Corredor. Organitzada per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Mataró, 15-16 novembre 2007.

Anàlisi de la variabilitat hidrològica a la conca alta de la Tordera (massissos de Montseny i Montnegre). V Trobada d’estudiosos del Montnegre i el Corredor. Organitzada per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Mataró, 15-16 novembre 2007.