Presentació el repositori digital de cartografia geològica

Presentació el repositori digital de cartografia geològica

El passat dimecres, 22 de maig, a la sala de graus de la Facultat de Ciències de la UdG es va presentar el repositori digital de cartografia geològica de l’Àrea de Geodinàmica Externa del Departament de Ciències Ambientals. L’acte va servir també per reconèixer la trajectòria professional i l’aportació científica del Dr. Lluís Pallí i Buxó. Va ser presidit pel Rector de la UdG, acompanyat del Degà de la Facultat, del director del departament i del director del centre GEOCAMB.
Va comptar amb la presència d’unes 40 persones, entre les quals hi havia membres de la mateixa comunitat universitària, representants de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i representants d’ajuntaments.

El Dr. Lluís Pallí va ser professor i investigador de la UAB i dels centres universitaris de Girona entre els anys 1970 i 2012. Al marge de la docència i de les responsabilitats en càrrecs de gestió, entre 1978 i 2007, va desenvolupar una tasca intensa de caracterització geològica de les comarques de Girona. Sota el seu lideratge, i amb la participació d’investigadors de l’Àrea de Geodinàmica i alguns col·laboradors externs, el coneixement geològic del territori es va materialitzar en la publicació de més de 50 mapes en format paper.

El centre GEOCAM de la UdG, com a dipositari d’aquest fons, ha digitalitzat aquesta producció cartogràfica a diverses escales i l’ha posat a disposició de tothom a través del seu espai web: http://geocamb.udg.edu/mapes/ . Aquest recurs s’ha estructurat en 4 col·leccions: Cartografia geològica a escala municipal, Cartografia geomorfològica, Cartografia temàtica i Vulcanisme de les comarques gironines. Tots els mapes poden ser consultats online i descarregats lliure i gratuïtament.

David Brusi, actual director del GEOCAMB, va destacar que els mapes geològics són la representació més bàsica, completa i explícita del medi físic. Permeten objectivar la litologia, l’edat i la geometria de les formacions geològiques o les formes del paisatge. Constitueixen un suport a múltiples activitats de recerca i, entre d’altres aspectes, aporten informació sobre els recursos naturals, els riscos geològics o la reconstrucció dels episodis de la història geològica. Aquest coneixement adquirit és un dels pilars sobre els quals els fonamenta encara avui l’activitat de recerca i transferència del centre GEOCAMB de la UdG en camps tant diversos com la geologia aplicada, la hidrogeologia o la valorització del patrimoni geològic.

Carles Roqué, investigador del GEOCAMB, va repassar les diverses etapes de la producció cartogràfica liderada pel Dr. Pallí al llarg de més de 30 anys. Va explicar, en una exposició farcida d’anècdotes, les feines de treball de camp, d’obtenció i identificació de mostres i del procés de delineació, edició i impressió de les col·leccions de cartografia geològica.

La publicació dels mapes geològics va ser possible pel suport de la Diputació de Girona i més d’una quinzena d’ajuntaments de les comarques gironines. També hi van tenir un paper destacat diverses empreses d’arts gràfiques com Gràfiques Bigas, Dalmau Carles-Pla, Alzamora, Curbet o Palahí.

L’acte de presentació del repositori es va convertir en un volgut i sincer homenatge de la Universitat de Girona a la trajectòria professional del Dr. Lluís Pallí per la seva aportació al coneixement geològic de les comarques de Girona. Tots els parlaments van coincidir en la rellevància i vigència de la seva contribució a la cartografia geològica del territori que, des d’ara es posa a l’abast de qualsevol persona interessada, a través del web del GEOCAMB.