Roca 6. Pegmatita albítica

Roca 6. Pegmatita albítica

La roca


Roca ígnia hipabissal formada majoritàriament per cristalls d’albita. L’albita (NaAlSi 3 O 8 ) és un silicat del grup dels feldspats sòdic-potàssics. El seu nom prové del llatí albus, que significa “blanc”. També conté quars i moscovita. Aquestes roques afloren en forma de dics de forma i dimensions irregulars emplaçats entre esquists biotítics. Els seus cristalls són fàcilment visibles a ull nu amb una mida normalment superior als 2,5 cm.

 D’on prové?


El bloc de pegmatita albítica prové de la pedrera explotada des de 1966 per l’empresa LLANSÀ, S.A. a Llançà (Alt Empordà).

Vista general de les instal·lacions de LLANSÀ S.A.

 Com s’ha format?


Les pegmatites de Llançà són roques formades pel refredament molt lent d’un magma a grans profunditats de la litosfera terrestre. Les pegmatites es troben com a dics i filons, prop de grans masses de roques ígnies anomenades batòlits.

La majoria de pegmatites es componen de quars, feldspat i mica, tenint una composició similar al granit. El fet de que la mostra tingui una presència tan elevada d’albita és degut a processos de diferenciació magmàtica. A mida que es refreda un magma inicialment homogeni- en ocasions se’n separen parts fluïdes que poden donar com a resultat roques de diferent composició mineralògica.

 Quina edat té?


Paleozoic, Carbonífer-Permià. Aquestes roques es relacionen amb el màxim metamòrfic regional hercinià. Es creu que es van intruir entre els esquistos a finals de l’Era Primària (fa uns 300 milions d’anys), a conseqüència del magmatisme associat a la tectònica herciniana.

 Usos


Els feldspats sòdics de les pegmatites de Llançà tenen un ús molt variat. Les seves aplicacions principals es troben en la producció de ceràmica. S’utilitzen com a matèria primera en la fabricació de porcellana sanitària, decorativa i de taula. També s’empren en la fabricació de vidre, abrasius, pintures, ciments blancs i pastes ceràmiques.

Aplicacions del feldspat sòdic en la porcellana sanitària (fotografia de LLANSASA)

 Curiositats


L’explotació dels feldspats a la zona es va iniciar a la dècada de 1960 amb extraccions mineres subterrànies. Avui tota la mineria de l’empresa és a cel obert. Les antigues galeries abandonades es troben a pocs metres de la carretera N-260.

Antigues galeries abandonades d’explotació de feldspats a Llançà