Ajuts per estudiants de Batxillerat

Ajuts per estudiants de Batxillerat

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca dos ajuts per a la realització de treballs de recerca referents al Patrimoni Natural i Cultural de les Guilleries, i en especial els referits
a temàtiques d’aigua i natura, per estudiants que estiguin cursant els seus estudis de batxillerat.