jardins-de-roques

La roca Roca ígnia plutònica fèlsica. Els geòlegs anomenen “fèlsics” als minerals, roques i magmes rics en elements lleugers com el silici, oxigen, alumini, sodi i potassi. El terme prové de la combinació de les paraules feldspat i sílice. La roca té una textura inequigranular. Això...

La roca Guix. Roca sedimentària evaporítica, formada per sulfat de calci hidratat (CaSO4.2H2O). La roca té una textura que s’anomena alabastrina. L’alabastre és una varietat de guix de cristal·lització molt fina. Està formada per cristalls de menys de 0,1 mm de diàmetre. Quan recristal·litzen dins de...