Author: geocamb

Què és un Geolodia? Un “Geolodia” és una festa de la divulgació de les Ciències de la Terra a través d'una de les seves facetes més atractives: una sortida de camp guiada per geòlegs. És una activitat gratuïta organitzada a tot l’estat, adreçada un públic...

Programa de recerca Programa Nacional de I+D de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio global (CGL), Subprograma CIENCIAS DE LA TIERRA (BTE) Entitat finançadora Ministerio de Educación y Ciencia Investigador/a principal Rogelio Linares Altres investigadors Lluís Pallí, Carles Roqué, … (UdG). Durada 2006 -2008...

Programa de recerca Programa Nacional de Recursos Hídricos. (CGL2008-06373-C03-03/BTE) Entitat finançadora MEC Investigador/a principal Josep Mas-Pla (UdG). Coordinador  A. Soler Gil (UB). Altres investigadors D. Brusi, A. Menció, M. Zamorano, A. Rodriguez (UdG), i J. Bach, A. Folch (UAB) Durada 2008-2010...

Programa de recerca Water JPI Pilot Call: JPIW2013-118. Entitat finançadora Comissió Europea Investigador/a principal Josep Mas-Pla (UdG/ICRA). Coordinador Corinne Le Gal La Salle (Université de Nîmes) Altres centres Insitut Català de Recerca de l’Aigua, Université de Nîmes, Helmoholtz Institute Munchen Durada 2015-2016...