Author: geocamb

La roca Quarsita. Més en concret: es tracta d’una corniana quarsítica. Roca metamòrfica formada per quars i biotita. També presenta feldspat potàssic com a mineral accessori.  D’on prové? De la pedrera “El Pilar” (antigament anomenada pedrera d’en Jover), situada en el terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant...

La roca Roca ígnia volcànica formada, majoritàriament, per minerals dels grup de les plagiòclasis. Presenta una coloració gris-negrosa. La mida dels seus cristalls sol ser tant petita (<0,1 mm) que no es poden veure a ull nu. Ocasionalment també pot tenir una textura porfírica, en la...

La roca Roca ígnia plutònica fèlsica. Els geòlegs anomenen “fèlsics” als minerals, roques i magmes rics en elements lleugers com el silici, oxigen, alumini, sodi i potassi. El terme prové de la combinació de les paraules feldspat i sílice. La roca té una textura inequigranular. Això...

La roca Guix. Roca sedimentària evaporítica, formada per sulfat de calci hidratat (CaSO4.2H2O). La roca té una textura que s’anomena alabastrina. L’alabastre és una varietat de guix de cristal·lització molt fina. Està formada per cristalls de menys de 0,1 mm de diàmetre. Quan recristal·litzen dins de...

Begur (1991) Pallí.Ll., Roqué.C  Besalú (1997) Pallí.Ll. ,Roqué.C., Capellà.I.  Calonge (1992) Pallí.Ll., Roqué.C. Cassà de la Selva (1982) Pallí.Ll., Trilla.J. El Montgrí  (1983) Pallí.Ll., Llompart.C., Estalrich.J. Girona (1982) Pallí.Ll. Lloret (2003) Pallí.Ll., Roqué.C., Linares.R  Maçanet de la Selva (1983) Pallí.Ll., Trilla.J., Estalrich.J. Mont-Ras (1992) Pallí.Ll., Roqué.C Palafugell (1990) Pallí.Ll., Roque.C Palamós (1987) Pallí.Ll., Brusi.D. Pals (1992)...

Baix Empordà Conca del Ridaura - Morfològic __1985__ Pallí.Ll., Estalrich.J., Trilla.J. Depressió de la Selva (1983) Pallí.Ll., Trilla.J., Estalrich.J. Massís Begur - Lotològic (1991) Pallí.Ll., Roque.C Palamós (1987) Pallí.Ll., Brusi.D., Trilla.J., Estalrich.J. Plana del Baix Empordà (1989) Pallí.Ll., Mas.J. Sant Feliu de Guíxols (1996) Pallí.Ll., Roqué.C. Tossa de Mar (1993) Pallí.Ll.,...

1 -Topografia (1993) Brusi.D., Roqué.C. 2 Unitats de Relleu (1995) Pallí.Ll., Roqué.C. Brusi,D. 3 Unitats Cronoestratigrafiques(1995) Pallí.Ll., Maestro.E 4 Estructures (1994) Pallí.Ll., Capella.I, Martinez.A 5 Morfologia (1993) Pallí.Ll., Roqué.C. 6 Litologia (1994) Pallí.Ll., Roqué.C., Brusi.D. 7 Edafologia (1995) Roqué.C., Pallí.Ll 8 Roques-Industrials (1995) Pallí.Ll., Capellà.I., Roqué.C 9 Hidrografia (1996) Vehí.M., Brusi.D., Pallí.Ll., Roqué.C 10...