Ajuts per estudiants de Batxillerat

Ajuts per estudiants de Batxillerat

La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar convoca dos ajuts per a la realització de treballs de recerca referents al Patrimoni Natural i Cultural de les Guilleries, i en especial els referits a temàtiques d’aigua i natura, per estudiants que estiguin cursant els seus estudis de batxillerat.

Aquests ajuts tenen una dotació econòmica de 500€ i inclouen la tutorització de l’estudiant per part de personal investigador i docent de la UdG i la UVic-UCC.

El lliurament de les sol·licituds s’ha de realitzar entre els dies 1 i 15 de maig de 2017.

La documentació que cal presentar en el moment de la sol·licitud és la següent:

a) Imprès de sol·licitud normalitzat que es pot obtenir a la web de la Càtedra (http://www.santhilari.cat/ajuntament/18-destacats/678-ajuts-i-premis). L’imprès s’haurà de presentar degudament signat pel director i tutor i segellat pel Centre de Secundària, indicant la qualificació global del segon cicle de secundària obtinguda per l’estudiant.

b) Fotocòpia del DNI de l’estudiant.

c) Proposta de projecte de recerca. En aquesta proposta s’haurà de precisar els objectius que es volen assolir, l’interès científic, la metodologia i els recursos materials per a portar-lo a terme. Aquesta proposta ocuparà un màxim de tres pàgines.

Totes les sol·licituds amb la documentació adjunta s’hauran d’enviar en format PDF a l’adreça electrònica específica per aquesta convocatòria (catedraaqua@santhilari.cat) de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, entre el dia 1 i el 15 de maig de 2017.