General / 18 juny 2012

Un estudi fet per a una institució local es publica a Hydrological Processes

Els investigadors del Geocamb, en un conveni de transferència amb l’Ajuntament de Calonge, van avaluar l’afecció de les extraccions d’aigua associades a la construcció de soterranis, prop del litoral, en les edificacions existents a Sant Antoni. El bombament d’aigua subterrània, necessari per a poder aprofundir un o dos nivells els soterranis dels edificis de nova construcció, van causar assentaments en el sòl, produint en ocasions esquerdes i danys en els edificis veïns, i van generar episodis locals d’intrusió marina, malmenant la qualitat dels recursos dels aqüífers i incrementant el potencial corrosiu de l’aigua subterrània sobre els fonaments dels edificis. L’informe tècnic presentat a l’Ajuntament de Calonge fou considerat en el pla urbanístic i en la revisió de llicències per a nous edificis

En la publicació a la revista Hydrological Processes, titulada “Anticipating the effects of groundwater withdrawal on seawater intrusion and soil settlement in urban coastal areas”, es presenta la descripció del problema, les dades de camp i una nova metodologia per a preveure els efectes del bombament a les zones litorals sobre la qualitat dels recursos hidrogeològics, associades a l’augment de la salinitat, i sobre l’estabilitat dels edificis propers a la línia de la costa afectada pel descens del nivell freàtic.

Hydrological Processes és una revista amb un factor d’impacte de 2.068 en l’apartat de Water Resources del Science Citation Index, i situada en el lloc 10 de 75 (1er quartil) publicacions referenciades. [Link a la publicació]

Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com