projectes2

Convenis i contractes

llibreta
llibreta
llibreta
llibreta

Estudi de l’entorn hidrogeològic de Santa Coloma de Farners en relació al seu abastament urbà.

ENTITAT FINANÇADORA: Ajuntament de Santa Coloma de Farners

ANY: 2016

Estudi hidrogeològic de la surgència de les Set Fonts, Sant Julià de Vilatorta, Osona.

ENTITAT FINANÇADORA: Ajuntament de Sant Julià – Diputació de Barcelona

ANY: 2016

Avaluació de l’estat ecològic de l’ecosistema aquàtic subterrani de l’aqüífer de la Vall Baixa del riu Llobregat.

ENTITAT FINANÇADORA: CETAQUA

ANY: 2015-16

Aproximació al càlcul del balanç hídric al PN del Montseny: estudi de la precipitació, els cabals disponibles i proposta d’ubicació d’estacions d’aforament.

ENTITAT FINANÇADORA: PN Montseny – Diputació de Barcelona

ANY: 2015-16

llibreta
llibreta
llibreta
llibreta

Projecte METROBS-Aigua | Efectes del canvi climàtic en el cicle de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

ENTITAT FINANÇADORA: Àrea Metropolitana de Barcelona, en conveni amb el Grup d’Experts en canvi Climàtic de Catalunya (IEC)

ANY: 2015-16

Estudi hidrogeològic del sector industrial logístic Via Augusta, Pont de Molins, Alt Empordà.

ENTITAT FINANÇADORA: Diverses empreses

ANY: 2014

Model hidrogeològic per a l’aqüífer al.luvial de la riera d’Arbúcies.

ENTITAT FINANÇADORA: Agència Catalana de l’Aigua

ANY: 2010-11

Projecte del perímetre de protecció del pou i de la font natural de Sant Climent Sescebes.

ENTITAT FINANÇADORA: Ajuntament de Sant Climent Sescebes.

ANY: 2010

llibreta
llibreta
llibreta
llibreta

Estudi dels nivells de base dels nitrats a les aigües subterrànies de la comarca d’Osona, a través del seguiment de les fonts naturals.

ENTITAT FINANÇADORA: Consell Comarcal d’Osona.

ANY: 2009-10.

Model hidrogeològic per a l’aqüífer al.luvial de la riera de Santa Coloma.

ENTITAT FINANÇADORA: Agència Catalana de l’Aigua

Realitzat en col.laboració amb la Unitat de Geodinàmica Externa i Hidrogeologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

ANY: 2008-2009.

Pla de gestió dels valors hidrològics de l’entorn de la Crosa de Sant Dalmai (Gironès-la Selva).

ENTITAT FINANÇADORA: Consorci de la Crosa de Sant Dalmai

ANY: 2008 -2009

Diagnosi hidrogeològica de la Conca Alta de la Muga (Alt Empordà).

ENTITAT FINANÇADORA: Agència Catalana de l’Aigua

ANY: 2007 -2009.

llibreta
llibreta
llibreta
llibreta

Estudi de la intrusió marina i dels efectes geotècnics relacionats al litoral de Sant Antoni de Calonge.

ENTITAT FINANÇADORA: Ajuntament de Calonge

ANY: 2007 -2009

Estudi de la contaminació per nitrats al Lluçanès (Osona). Estudi hidrogeològic, hidroquímic i multisotópic, i delimitació de la vulnerabilitat als recursos.

ENTITAT FINANÇADORA: Agència Catalana de l’Aigua

Realitzat amb col.laboració amb el Grup de Mineralogia Aplicada i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona i amb Geoservei, Projectes i Gestió Ambiental, SL

ANY: 2007 -2008

Cartografia geotècnica del Pla de Girona

ENTITAT FINANÇADORA: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

PROGRAMA: Coneixement del territori català i desenvolupament sostenible

ANY: 2003 -2004

Cartografia geològica dels fulls Salt, Santa Coloma de Farners, Cassà de la Selva, Vidreres i Llagostera

ENTITAT FINANÇADORA: Institut Cartogràfic de Catalunya

PROGRAMA: Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

ANY: 2003

llibreta
llibreta
llibreta
llibreta

Cartografia geològica del full de Calella de Palafrugell

ENTITAT FINANÇADORA: Institut Cartogràfic de Catalunya

PROGRAMA: Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

ANY: 2003

El.laboració itinerari geològic del terme municipal

ENTITAT FINANÇADORA: Ajuntament de Caldes de Malavella

ANY: 2003

El.laboració mapa geològic del terme municipal

ENTITAT FINANÇADORA: Ajuntament de Lloret de Mar

ANY: 2001-2002

Projecte d’aplicació de criteris tècnics de referència que han de delimitar i condicionar les expectatives d’extraccions d’àrids en l’àmbit hidrogeològic del riu Ter

ENTITAT FINANÇADORA: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Número de Projecte: 12.03.327/7 Generalitat de Catalunya (ACA)

ANY: 2001

llibreta
llibreta
llibreta
llibreta

Recerca de nous recursos miners a Catalunya

ENTITAT FINANÇADORA: Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (Generalitat de Catalunya)

PROGRAMA: Mineria. Número de Projecte: 13.04.226.09/7 Generalitat de Catalunya

ANY: 2000-2001

Estudio estratigráfico y sedimentológico de los depósitos estefanienses del yacimiento de Carbonar S.A. (Vega de Rengos, SO Asturias)

ENTITAT FINANÇADORA: Carbonar S.A.

ANY: 2000-2001

Delimitació i condicionament de les activitats extractives d’àrids en diversos àmbits hidrogeològics de les comarques gironines. Sectors Ter (Pasteral- Sant Julià de Ramis) i rieres costaneres del Baix Empordà i de la Selva

ENTITAT FINANÇADORA: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

ANY: 2002

Estudi de les aigües minerals a la zona Montseny-Guilleries, Serralada Transversal i Pirineus

ENTITAT FINANÇADORA: Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (Generalitat de Catalunya)

PROGRAMA: Aigües minerals envasades. Número de Projecte: 13.04.226.10/4 Generalitat de Catalunya

ANY: 1999-2000

llibreta

Infraestructura geológica y recursos del subsuelo. Superproyecto 9001.

ENTITAT FINANÇADORA: Instituto Tecnológico y Geominero de España

PROGRAMA: Cartografía geológica continental y marina. Número de Projecte: 542L-Línea 110

ANY: 1998-2000