geofisica3

Serveis

Experiència en quatre grans àrees

La voluntat del Geocamb, en tant que grup de recerca universitari compromès amb l’entorn socio-econòmic, és posar la seva expertesa i coneixement a disposició dels sectors les activitats dels quals tenen relació amb el medi geològic, prestant diferents tipus de serveis i de transferència de coneixement.
Aquests serveis es fonamenten en els coneixements adquirits pels membres del Grup a través de llur trajectòria investigadora i professional, així com en la disponibilitat d’aparellatge i laboratoris.

L’objectiu de Geocamb és combinar l’oferta de serveis en el camp de la geologia aplicada i ambiental amb la recerca, afavorint i emfasitzant la formació acadèmica i professional d’estudiants de grau i postgrau.

IMG_0232
ico1

Hidrogeologia

  •  Caracterització de la dinàmica i la disponibilitat de recursos hídrics que es troben sota pressió antròpica
  • Assessorament en problemàtiques ambientals relacionats amb l’accés als recursos hídrics
  • Formació a tècnics i gestors municipals
geomorfologia
ico2

Geomorfologia,
dinàmica activa i riscos naturals

  • Anàlisi i caracterització de formes i processos
  • Estudis de riscos geomorfològics (estabilitat de talussos, Identificació dels Riscos Geològics (EIRG), Erosió de platges entre d’altres)
SERVEI R DIV
ico3

Patrimoni geològic i
geoarqueologia

  • Catalogació, valorització i divulgació del patrimoni natural i geològic
  • Caracterització de materials lítics i interpretació paleoambiental de jaciments arqueològics (Ullastret, Empúries, Serinyà, etc.)
SERVEI R DIDAC
ico4

Divulgació i didàctica de
les Ciències de la Terra

  • Oferta de tallers, cursos i conferències per a la ciutadania i nivells preuniversitaris
  • Museïtzació de continguts geològics

Publicacions destacades

Aquesta és la nostra selecció