El Centre de Geologia i Cartografia Ambiental, de manera directa o amb la col·laboració d’empreses conveniades amb la UdG, ofereix serveis de:

1.  Cartografia geològica i geomorfològica.

2. Avaluació de recursos hidrològics superficials i subterranis.

3. Estudis geotècnics i de mecànica de sòls aplicats a l’obra civil i l’obre pública. Testificació geològica i la presa de mostres inalterades en sondatges de reconeixement.

4. Detecció de problemes geològics o geotècnics mitjançant l’ús combinat d’instruments de prospecció geofísica, testificacions directes i determinacions de laboratori.

5. Aplicació de tècniques de prospecció geofísica a la delimitació geomètrica de formacions geològiques, a la detecció de restes arqueològiques o al traçat de conduccions, a la identificació de cavitats subterrànies i a la dispersió de contaminants, entre d’altres.

6. Avaluació de l’impacte ambiental d’obres públiques, captacions, indústries, cementiris i activitats extractives, entre d’altres.

7. Anàlisi del risc geològic i elaboració de cartografies temàtiques.

8. Projectes de restauració del patrimoni natural i estudis d’estabilitat de talussos.

9. Desenvolupament de cartografies emprant Sistemes d’Informació Geogràfica que responguin als problemes de gestió territorial en aspectes relacionats amb l’explotació de recursos i la delimitació de riscos naturals.

10. Assessorament en els aspectes geològics de tota mena de problemes ambientals o de projectes d’investigació.

Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com