El Centre de Geologia i Cartografia Ambiental ofereix la seva col·laboració a totes aquelles empreses i administracions públiques que necessitin respostes a problemes de Geologia Aplicada:


  • Empreses constructores, promotors immobiliaris, arquitectes i enginyers que necessitin d’estudis geotècnics i assaigs de laboratori de mecànica de roques i sòls.
  • Empreses explotadores de recursos minerals (pedreres, àrids, terreres) a les quals calgui una estimació de reserves, l’optimització de processos extractius, l’anàlisi de l’impacte ambiental o la definició de projectes de restauració.
  • Empreses, organismes públics o administracions que desitgin donar resposta a problemes de caràcter geològic com per exemple l’explotació de recursos hidrològics, els riscos naturals o la contaminació ambiental.
  • Administracions i empreses als quals convingui una cartografia geològica de detall: materials geològics, singularitats ambientals, cartografia de processos actius (zones inundables, esllavissaments, despreniments, enfonsaments, erosionabilitat), o caracterització d’espais protegits, entre d’altres.
Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com