hidrogeologia

Línies de recerca.

Experiència en quatre grans àrees

En el marc del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, i sota el denominador comú de GEOLOGIA APLICADA el Centre GEOCAMB s’ha basat en aspectes relacionats amb la cartografia temàtica, la geotècnia, els recursos hídrics superficials i subterranis, l’avaluació d’impacte ambiental, els riscos naturals, la restauració, i la divulgació  i didàctica de les Ciències de la Terra.

IMG_0232
ico1

Hidrogeologia

  • Disponibilitat/qualitat/sostenibilitat dels recursos hídrics, actual i en escenaris de futur (canvi climàtic)
  • Anàlisi dels sistemes d’aigua superficial-aqüífer i implicacions ecològiques
  • Estudi de la contaminació agrícola (nitrats, antibiòtics) en termes d’afectació, caracterització, migració, i mecanismes d’atenuació
geomorfologia
ico2

Geomorfologia,
dinàmica activa i riscos naturals

  • Anàlisi i caracterització de formes i processos
  • Riscos geomòrfics
IMG_1672
ico3

Patrimoni geològic i
geoarqueologia

  • Catalogació, valorització i divulgació del patrimoni natural i geològic
  • Caracterització de materials lítics i interpretació paleoambiental de jaciments arqueològics (Ullastret, Empúries, Serinyà, etc.)
SERVEI R DIDAC
ico4

Divulgació i didàctica de
les Ciències de la Terra

  • Recerca educativa relacionada amb l’ensenyament de les ciències de la terra en nivells educatius, pre-universitari i universitari

Consulta

Consulta projectes i tesis doctorals