Tesis Doctorals

 

Autor: Mercè Boy Roura

Títol: Nitrate groundwater pollution and aquifer vulnerability: the case of the Osona region

Director: Josep Mas-Pla i Anna Menció (UdG).

Data: 2013

[Link]

 

Autor: Christian Geys Nielsen

Títol: Contribució al coneixement de variables geoambientals en l’àmbit de la Costa Brava (Girona)

Director: Carles Roqué i Rogelio Linares (UdG).

Data: 2005

[Link]

 

Autor: Montserrat Vehí Caselles

Títol: Geologia Ambiental de la Depressió de la Selva

Director: Carles Roqué (UdG) i Joan Bach (UAB).

Data: 2001

[Link]

 

 

Treballs de recerca de Màster / Tesines

 

Autor: Elena Aran Clavería

Títol: BTEX transport in geological porous media. A review of experimental data and a setup of numerical flow and reactive transport models for sand-tank tests 

Director: Josep Mas-Pla (UdG) i Oriol Gutiérrez (ICRA)

Data: 2015

 

Autor: Xavier Garcia Bernat

Títol: Avaluació de l’impacte del regadiu del Canal Segarra-Garrigues en els aqüífers de la plana de Lleida 

Director: Josep Mas-Pla (UdG)

Data: 2014

 

Autor: Marta Galán París.

Títol: Estudi de la relació riu-aqüífer com a base de la gestió sostenible de l’aigua: el cas del riu Onyar.

Director: Anna Menció (UdG)

Data: Juny 2013.

 

Autor: David López Sànchez.

Títol: Estudi de la contaminació per compostos nitrogentas en el context riu-aqüífer.

Director: Anna Menció (UdG)

Data: Juny 2011.

 

Autor: Eva Font i Massegú.

Títol: Modelització hidrogeològica del curs baix de la Riera d’Arbúcies per a l’avaluació de la relació riu-aqüífer en condicions d’explotació dels recursos hídrics.

Director: Josep Mas-Pla (UdG)

Data: Juny 2011.

 

Autor:  Aitor Hernández Etaia.

Títol: Estudio de la contaminación por nitratos en el aluvial del Ebro en Navarra.

Director: Josep Mas-Pla (UdG)

Data: Juny 2011.

 

Autor: Albert Marsiñach i Sangrà

Títol: Anàlisi de la relació riu-aqüífer al curs mitjà del riu Tordera.

Director: Josep Mas-Pla (UdG) i Dr. Martí Boada (ICTA-UAB)

Data: 2010.

 

Autor: Mercè Boy Roura

Títol: Estudi dels nivells de base dels nitrats a les aigües subterrànies de la comarca d’Osona a través del seguiment de les fonts naturals.

Director: Anna Menció (UdG).

Data: 2010.

 

Autor: Anna Planas Puig

Títol: Diagnosi hidrològica de l’entorn de la Crosa de Sant Dalmai (Gironès-Selva).

Director:  Josep Mas-Pla (UdG).

Data: 2009

 

Autor: Pau Gallés Clarà

Títol: Estudi de la distribució estadística espacial i temporal de la concentració de nitrat a les aigües subterrànies de la Plana de Vic.

Director: Anna Menció i Josep Mas-Pla (UdG).

Data: 2008

 

Autor: M. Concepció Ramonell Alzamora

Títol: Estat de l’aigua a la conca del riu Manol i àrees adjacents: Anàlisi dels recursos hidrogeològics i de la demanda hídrica.

Director: David Brusi i Josep Mas-Pla (UdG).

Data: 2007

 

Autor: Agustí Rodríguez Florit

Títol: Problemes i patologies constructives associades a les aigües subterrànies.

Director: David Brusi i Manel Zamorano (UdG).

Data: 2007

 

Autor: Laia Casadellà Fontcuberta

Títol:  Anàlisi de la variabilitat hidrològica del cabal a la conca alta de la Tordera.

Director: Josep Mas-Pla i Anna Menció (UdG).

Data: 2007

 

Autor: Xavier Almanza Anglada

Títol: Aportació al coneixement i a la gestió ambiental dels recursos geològics en medis fluvials. Estudi de la cubeta de Celrà (Tram mitjà del riu Ter, Girona).

Director:  Carles Roqué i Rogelio Linares (UdG).

Data:

 

Autor: Christian Geis Nielsen

Títol: Contribució al coneixement de variables geoambientals en l’àmbit de la Costa Brava (Girona)

Director:  Carles Roqué i Rogelio Linares (UdG).

Data:

 

Autor: Albert Cebrià Masferrer

Títol: Expansivitat de les argiles. Investigació preliminar de la depressió de la Selva i zones adjacents (Girona)

Director: Carles Roqué i Rogelio Linares (UdG).

Data:

Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com