Com a membre de la Xarxa IT del programa TECN10 de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Geologia i Cartografia Ambiental disposa d’una política de qualitat, expressada en els següents termes:

GEOCAMB ofereix tots els seus recursos humans i tecnològics a les empreses que requereixen de la seva experiència i el seu potencial per a la prestació de serveis i innovació tecnològica en els camps de la Geologia i la Cartografia Ambiental. Amb l’objectiu d’aportar solucions que satisfacin tant les necessitats i expectatives dels nostres clients com les de la societat en general dins un marc de màxima Qualitat, la Direcció assumeix els següents compromisos i principis:

  • Transferir el nostre coneixement i tecnologia en l’àmbit de la Geologia Aplicada amb una decidida orientació a les empreses i administracions públiques, així com difondre’ls en l’àmbit universitari a través de la formació dels futurs professionals.
  • Promoure la innovació dins l’àmbit empresarial a través de la recerca de tecnologies i metodologies orientades a la resolució de problemes d’índole geològica i impulsant la nostra presència en les més prestigioses publicacions professionals i tècniques.
  • Participar en la valorització del patrimoni geològic del nostre territori i respectar l’entorn i el medi ambient en el desenvolupament de totes les nostres activitats.
  • Treballar de forma continuada en la motivació del nostre personal i col·laboradors, fomentant així la seva implicació i participació activa en la tasca innovadora del centre. En aquest sentit, GEOCAMB contribueix en el desenvolupament personal i professional dels seus membres, promovent la seva adquisició continua de coneixements, potenciant les seves capacitats, i oferint un bon entorn de treball que garanteixi unes condicions adequades de seguretat i salut.
  • Implantar i mantenir un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la millora continuada dels nostres processos i activitats, permetent així l’increment permanent dels nostres estàndards de qualitat.
  • Establir una estratègia de gestió per optimitzar les activitats comercials i de màrqueting, afavorint les relacions amb les parts interessades i donant-nos a conèixer en un entorn cada vegada més canviant i global.
  • Identificar les necessitats i requeriments del nostres clients i dels interlocutors socials (empreses, institucions, persones) per tal d’assolir la màxima satisfacció dels mateixos, així com establir els mecanismes per conèixer i donar compliment als requisits reglamentaris que són d’aplicació a l’organització.
  • Mantenir la confidencialitat en tots els projectes i serveis en els que Geocamb participa mitjançant mecanismes adequats i consensuats amb les empreses.

Els compromisos i principis assumits en aquesta Política de Qualitat constitueixen el marc de referència per a la definició dels objectius de qualitat anuals de GEOCAMB.

Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com