El Centre de Geologia i Cartografia Ambiental orienta la seva activitat vers els sectors de les activitats extractives, de la construcció, dels serveis i determinades activitats industrials centrades en l’explotació de recursos naturals

Els principals objectius del Centre són:

  • Transferència de tecnologia orientada a la petita i mitjana empresa (pime).
  • Formació en les àrees de geologia aplicada (mecànica de sòls, recursos hídrics superficials i subterranis, riscos geològics) i la seva repercusió a la presa de decisions ambientals
  • Recerca de tecnologies i metodologies orientades als estudis geotècnics i de mecànica de sòls aplicats a l’obra civil i obra pública; la recerca de noves metodologies per la diagnosi, gestió i explotació dels recursos naturals (àrids naturals, aigües subterrànies); l’us de les noves tecnologies en la caracterització i prevenció de riscos naturals i ambientals
  • Assessorament, realització d’estudis i prestació de serveis a les empreses i a les administracions.
Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com