Les activitats de recerca dels membres del Centre de Geologia i Cartografia Ambiental han permés la qualificació de Grup de Recerca Consolidat, anomenat Grup de Recerca en Geologia Aplicada i Ambiental – GAiA (2009 SGR 1199).


Els objectius científics del grup de recerca són els següents:

1.- Consolidar les línies de recerca en el camp de la Geologia Aplicada i Ambiental, dotant-les d’una major orientació científica en els àmbits de treball relacionats amb l’estudi dels processos i dels recursos geològics, especialment els associats als recursos hidrològics, incidint en l’estudi dels riscos i de la vulnerabilitat del medi a les diverses pressions antròpiques.

2.- Millorar les capacitats analítiques i d’adquisició de dades de camp de caràcter hidrològic (mesures de cabals, anàlisis hidroquímiques, …) i geofísic (amb mètodes elèctrics, sísmics, electromagnètics, i tomogràfics), així com el seu tractament posterior (sistemes d’informació geogràfica i de cartografia automàtica, modelització hidrològica, anàlisi estadística avançada, …) que permeti incrementar les possibilitats de recerca i de transferència de coneixement a la societat.

3.- Participar activament en les convocatòries de sol·licitud d’ajuts i desenvolupament de la recerca a nivell autonòmic, estatal i europeu.

4.- Incrementar la presència del grup en l’àmbit de recerca nacional i internacional, fomentant l’intercanvi i la realització de projectes amb institucions, i incrementant la divulgació de resultats a nivell internacional en publicacions indexades i congressos. Adquirir lideratge amb l’organització de jornades específiques sobre temes relacionats amb la recerca de proper quinquenni; per exemple, en relació a l’anàlisi de la vulnerabilitat de la qualitat dels recursos hídrics.

5.- Atesa l’experiència actual dels membres d’aquest grup en el coneixement de la Geologia a nivell local, es pretén esdevenir un grup de referència en aquelles qüestions dels diferents àmbits relacionats amb la geologia i el medi ambient a Catalunya i a l’entorn immediat (geogràfic, social i empresarial) de la UdG, i fomentar-ne la seva divulgació a la societat; sense renunciar a exportar els resultats de recerca i en col·laboracions amb altres institucions nacionals o internacionals,

6.- Potenciar la capacitat formativa del grup atraient estudiants de doctorat per a la col·laboració amb els projectes de R+D vigents i en altres estudis que permetin la seva formació acadèmica i científica.

Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com