El Centre de Recerca en Geologia i Cartografia Ambiental (GEOCAMB) de la Universitat de Girona es basa en un ampli coneixement del medi físic i de la dinàmica dels processos actius per donar resposta a una gran diversitat de problemes d’especial transcendència social, econòmica i mediambiental.

En el marc del Departament de Ciències Ambientals, i sota el comú denominador de la GEOLOGIA APLICADA, el centre ha posat una atenció especial en aspectes relacionats amb la cartografia temàtica, la geotècnia, l’avaluació de l’impacte ambiental, els riscos naturals, els recursos hídrics superficials i subterranis i la restauració del medi, entre molts altres. La trajectòria del grup li ha permès conformar un equip d’investigadors d’àmplia experiència i dotar-se dels equipaments de camp i laboratori necessaris per desenvolupar una recerca aplicada.

El Centre està obert a escoltar les necessitat i problemes que ens plantegen els sectors industrials, empresarials o administracions públiques, i a donar-hi una resposta ràpida, concreta i satisfactòria. Els encàrrecs i els projectes s’estableixen amb els nostres clients a través de Convenis Universitat-Empresa, ajustats en cada cas als objectius, terminis i especificitats acordats anticipadament.

El Centre de Recerca en Geologia i Cartografia Ambiental (GEOCAMB) forma part de la Xarxa IT – Tecnio 10 de la Generalita de Catalunya.

[DOGC n. 5782 – 24.12.2010, p. 93197; link]


Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com