Valoració de l’impacte de les activitats agrícoles i ramaderes sobre la qualitat de les aigües subterrànies a la depressió de la Selva. Scientia Gerundensis, 26: 71-73.

Valoració de l’impacte de les activitats agrícoles i ramaderes sobre la qualitat de les aigües subterrànies a la depressió de la Selva. Scientia Gerundensis, 26: 71-73.