Mapa el Vulcanisme de les comarques gironines. I. La Garrotxa

Mapa el Vulcanisme de les comarques gironines. I. La Garrotxa