Indicadors hidrològics aplicats al seguiment de la biodiversitat al riu Tordera. I Trobada d’Estudiosos dels Parcs de la Serralada Litoral Central. Diputació de Barcelona, Col.leció Documents de Treball, Sèrie Territori 12, pp. 157-167. ISBN: 978-84-9803-350-2.

Indicadors hidrològics aplicats al seguiment de la biodiversitat al riu Tordera. I Trobada d’Estudiosos dels Parcs de la Serralada Litoral Central. Diputació de Barcelona, Col.leció Documents de Treball, Sèrie Territori 12, pp. 157-167. ISBN: 978-84-9803-350-2.