Geologia, canvi climàtic i arquitectura. La Punxa, 52: 6-19. Revista del Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona.

Geologia, canvi climàtic i arquitectura. La Punxa, 52: 6-19. Revista del Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona.