Evolució hidroquímica i isotòpica de l’aigua superficial a la Tordera: implicacions hidrològiques. VIII Trobada d’Estudiosos del Montseny. Organitzada per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Girona, 22-23 novembre 2012

Evolució hidroquímica i isotòpica de l’aigua superficial a la Tordera: implicacions hidrològiques. VIII Trobada d’Estudiosos del Montseny. Organitzada per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Girona, 22-23 novembre 2012