. Col·loqui “Sistemes implementats en agricultura de precisió”. Jornada Drons a l’agricultura de precisió, Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, Barcelona, 20 desembre 2016.

. Col·loqui “Sistemes implementats en agricultura de precisió”. Jornada Drons a l’agricultura de precisió, Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, Barcelona, 20 desembre 2016.