Cartografia temàtica de les terres gironines.16 – Aigües Minerals Termals i Carbonàtiques

Cartografia temàtica de les terres gironines.16 – Aigües Minerals Termals i Carbonàtiques