Aportacions al coneixement del vulcanisme neogen de l’Alt Empordà: tres afloraments volcànics inèdits al terme municipal de Roses. AIEE, Figueres, 31(1998), p. 11-19.

Aportacions al coneixement del vulcanisme neogen de l’Alt Empordà: tres afloraments volcànics inèdits al terme municipal de Roses. AIEE, Figueres, 31(1998), p. 11-19.