Anàlisi de la variabilitat hidrològica a la conca alta de la Tordera (massissos de Montseny i Montnegre). I Trobada d’Estudiosos dels Parcs de la Serralada Litoral Central. Diputació de Barcelona, Col.leció Documents de Treball, Sèrie Territori 12, pp. 169-178. ISBN: 978-84-9803-350-2.

Anàlisi de la variabilitat hidrològica a la conca alta de la Tordera (massissos de Montseny i Montnegre). I Trobada d’Estudiosos dels Parcs de la Serralada Litoral Central. Diputació de Barcelona, Col.leció Documents de Treball, Sèrie Territori 12, pp. 169-178. ISBN: 978-84-9803-350-2.