La relació de publicacions dels membres del Centre de Geologia i Cartografia Ambiental, pertanyents a l’Àrea de Geodinàmica Externa del Departament de Ciències Ambientals, són la mostra de les contribucions al coneixement geològic resultants dels diferents projectes de recerca i dels serveis prestats a institucions o altres entitats, públiques o privades.

[PDF].- La publicació es pot descarregar per a ús personal, havent-se de citar sempre per la organització editora (journal, editorial, institució…) que l’ha publicada.

[Link].- La publicació es pot descarregar, o es troba referenciada, al web de l’organització editora.

[ € ].- La publicació és pot adquirir en format imprès a l’editor.

Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com