IMG_1672df

El Centre de Geologia i Cartografia Ambiental (GEOCAMB) i grup de recerca consolidat GAiA (Grup de Recerca en Geologia Aplicada i Ambiental), està format per professors i investigadors de l’àrea de Geodinàmica Externa del departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona.

La seva recerca es centra en l’àmbit de la Geologia aplicada i ambiental, fent especial èmfasi en la geodinàmica dels processos externs, la vulnerabilitat territorial i el risc natural que representen, l’estudi dels recursos hídrics superficials i subterranis, la seva qualitat i relació amb ecosistemes, i la influència del canvi climàtic.

El grup té una reconeguda trajectòria en l’estudi i valorització del patrimoni geològic, geoarqueologia, així com en recerca educativa sobre didàctica de les Ciències de la Terra.

esquema

Directori

Coneix-nos i contacte amb nosaltres
david

Dr. Brusi Belmonte, David
david.brusi@udg.edu
Telf. 972 418 169

Section

Categoria
Professor Titular d’Universitat
Especialitats
Riscos naturals, geofísica, cartografia geològica, didàctica de les ciències de la Terra, patrimoni geològic

ORCID
0000-0003-0188-5413
SCOPUS
36480940500

MASPEP_Perfil

Dr. Mas Pla, Josep
josep.mas@udg.edu
Telf. 972 418 704

Section

Categoria
Professor Titular d’Universitat
Especialitats
Hidrogeologia, aqüífers i sòls contaminats, caracterització de recursos hídrics regionals
Researcher ID
B-9582-2009
ORCID
0000-0002-8491-9895
SCOPUS
6602640541

carles R

Dr. Roque Pau, Carles
carles.roque@udg.edu
Telf. 972 418 169

Section

Categoria
Professor Titular d’Universitat
Especialitats
Geomorfologia, dinàmica de processos actius, riscos naturals, geofísica, patrimoni geològic, geoarqueologia, cartografia geològica

ORCID
0000-0003-0650-160X
SCOPUS
55240994400

AnnaMencio

Dra. Menció Domingo, Anna
anna.mencio@udg.edu
Telf. 972 418 704

Section

Categoria
Professor Lector
Especialitats
Hidrogeologia, interacció aqüífer-aigua superficial, hidrogeoquímica, balanç hídric, contaminació, recursos hídrics

Researcher ID
K-2745-2014

ORCID

 0000-0001-6023-5862

SCOPUS
23969528400

Manel

Dr. Zamorano Càceres, Manel
manel.zamorano@udg.edu
Telf. 972 418 704

Section

Categoria
Professor Contractat
Especialitats
Estratigrafia, geofísica, geotècnia, dinàmica litoral
ORCID
0000-0002-4965-0536
SCOPUS
54584588200

DSOLER_Perfil

Sr. Soler Hernàndez, David
david.soler@udg.edu
Telf. 972 418 169

Section

Categoria
Professor Contractat
Especialitats
Ciències ambientals, geofísica, patrimoni geològic, cartografia geològica
ORCID
0000-0003-2599-2045
SCOPUS
57189589719

Anna

Anglisano, Anna
anna.anglisano@udg.edu
Telf. 681 269 435

Section

Categoria
Transfer 2016/04
Especialitats
Gestió i promoció de la recerca

pendent

Sra. Eijo, Pilar
pilar.eijo@udg.edu
Telf. 972 418 153

Section

Categoria
Responsable Administrativa
Especialitats
Administració

Nuria Niell

Sra. Niell Alabau, Nuri
nuria.niell@udg.edu
Telf. 972 418 704

Section

Categoria
Tècnic de laboratori
Especialitats
Tècnic de laboratori

Silvia Terrades

Sra. Terrades Vila, Silvia
silvia.terradas@udg.edu
Telf. 972 418 704

Section

Categoria
Tècnic de laboratori
Especialitats
Tècnic de laboratori

Contacte

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.


Departament de Ciències Ambientals

Facultat de Ciències de la Universitat de Girona – Campus de Montilivi
Carrer Maria Aurèlia Capmany 69
Universitat de Girona
17003 Girona

Tel.+ 34 972 418 153
Fax + 34 972 418 150
info@geocamb.com