Roca 11. Pegmatita

Roca 11. Pegmatita

La roca


Roca ígnia hipabissal formada per cristalls de mida grossa de quars, feldspats potàssics (ortòclasi i microclina), plagiòclasi (albita), moscovita, granats i turmalina. L’ortòclasi i la microclina tenen la mateixa composició química, si bé la primera cristal·litza en el sistema monoclínic i la segona en el triclínic. Les pegmatites afloren en forma de dics de forma i dimensions irregulars emplaçats entre esquists biotítics.

 D’on prové?


El bloc prové de la pedrera explotada des de 1966 per l’empresa LLANSÀ, S.A. a Llançà (Alt Empordà)

 Com s’ha format?


Igual que en el cas del bloc número 6 del Jardí de roques, cal interpretar l’origen de les pegmatites a partir del refredament molt lent d’un magma a grans profunditats de la litosfera terrestre dins d’esquerdes d’altres roques preexistents. Les pegmatites es troben com a dics i filons, prop de grans masses de roques ígnies anomenades batòlits. La majoria de pegmatites es componen de quars, feldspat i mica, tenint una composició similar al granit. El fet de que la mostra tingui una presència elevada de quars i feldspats potàssics és degut a processos de diferenciació magmàtica que varen enriquir el líquid magmàtic en sílice. A mida que es refreda un magma -inicialment homogeni- en ocasions se’n separen parts fluïdes que poden donar com a resultat roques de diferent composició mineralògica

 Quina edat té?


Paleozoic, Carbonífer-Permià. Aquestes roques es relacionen amb el màxim metamòrfic regional hercinià. Es creu que es van intruir entre els esquistos a finals de l’Era Primària (fa uns 300 milions d’anys) a conseqüència del magmatisme associat a la tectònica herciniana.

 Usos


Roca emprada per a la indústria de ceràmica. Abasta camps amplíssim d’aplicacions, des de l’elaboració d’objectes de porcellana, tant d’ús domèstic com artístic, com la fabricació d’aïllants elèctrics, pastes odontològiques, vidres especials i esmalts ceràmics.

 Curiositats


Pegmatites de feldspats potàssics, amb grans cristalls de miques, granats i turmalines afloren en el Parc Natural del Cap de Creus. Són especialment vistosos els dics de colors clars entre els esquistos foscos de les zones de El Far, Ses Estenedors, l’illa de S’Encalladora, Cala Culip, Cala Culleró i el paratge de Tudela.

Dics de pegmatites a la zona del Far de Cap de Creus.Imatge de l’ortofoto de la zona del Far de Cap de Creus (VISSIR, ICGC)