Mapes Geocamb / Àrea de Geodinàmica UdG

Mapes Geocamb / Àrea de Geodinàmica UdG

Accessibles en format paper a la pròpia Àrea de Geodinàmica de la Universitat de Girona i GEOCAMB – properament accessibles també online

Col·lecció “Cartografia geològica a escala municipal” de la província de Girona” (1979-1997) a escala aproximada 1:12.000:

 • Begur
 • Besalú
 • Calonge
 • Cassà de la Selva
 • Girona
 • Lloret de Mar
 • Maçanet de la Selva
 • Mont-ras
 • Palamós
 • Platja d’Aro
 • Roses
 • Sant Feliu de Guíxols

 • Santa Coloma de Farners, 1993 Pallí, Ll., Roqué, C., Capellà, I.
 • Santa Cristina d’Aro

Col·lecció “Cartografia geomorfològica” (1983-1996)a escala aproximada 1:12.000:

 • Baix Empordà
 • Conca del Ridaura
 • Depressió de la Selva
 • Massís de Begur
 • Palamós
 • Sant Feliu de Guíxols
 • Tossa de Mar

Col·lecció “Cartografia temàtica de les terres gironines” (1993-1997) a escala 1:225.000:

 • Aigües termals
 • Aigües no termals
 • Aqüífers
 • Condicions constructives
 • Edafolitologia
 • Estructura
 • Formacions superficials
 • Geotècnia
 • Hidrografía
 • Litologia
 • Morfologia
 • Patrimoni geològic
 • Processos actius
 • Recursos geològics
 • Roques industrials
 • Termopluviometria
 • Topografia
 • Unitats cronoestratigràfiques
 • Unitats de relleu

Col·lecció “El vulcanisme de les comarques de Girona” (1979-1997):

 • Alt i Baix Empordà
 • Garrotxa
 • Gironès
 • La Selva