Investigadors del Geocamb participen del meeting del projecte JPI Water – PERSIST

Investigadors del Geocamb participen del meeting del projecte JPI Water – PERSIST

Diversos investigadors del Geocamb han participat a principis d’abril en el tercer meeting del projecte PERSIST, amb col·laboració de l’ICRA, la Universitat de Nîmes (França) i el Helmholtz Institut (Alemanya). En aquest projecte, el grup de la UdG-ICRA estudia la presència i transport d’antibiòtics a les aigües subterrànies de l’aqüífer al·luvial del Baix Fluvià. El grup de Nîmes realitza un  estudi similar a l’aquifer del riu Vistre, i el grup alemany contirbueix amb estudis de laboratori per a determinar els paràmetres hidrogeoquímics que en determinen la seva mobilitat.

L’estudi es complementa amb l’impacte sobre la comunitat bacteriana que realitzen investigadors de la UdG i de l’ICRA.

El projecte PERSIST [link] correspon a la convocatòria de la UE JPI-Water 2013, i està finançat pel MINECO.