Investigadors del GEOCAMB i l’ICRA estudien una problemàtica emergent: la contaminació d’aqüífers per antibiòtics

Investigadors del GEOCAMB i l’ICRA estudien una problemàtica emergent: la contaminació d’aqüífers per antibiòtics

En els darrers anys, la recerca sobre la contaminació d’origen agrícola de les aigües subterrànies s’ha centrat, principalment, en analitzar l‘impacte dels nitrats. Un nou projecte abordarà la contaminació per antibiòtics en el context dels contaminants emergents, un camp –fins ara– menys explorat.

L’investigador de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i del Centre de Geologia i Cartografia Ambiental GEOCAMB de la Universitat de Girona (UdG), Josep Mas-Pla dirigeix el projecte IMPACT que pretén determinar l’impacte ambiental produït per la presència d’antibiòtics i nitrats en diferents aqüífers a Catalunya.

El projecte, que inclou quatre grups de recerca i està coordinat per la Universitat de Barcelona (UB), es nodreix d’iniciatives anteriors que havien abordat la contaminació per nitrats, pesticides i antibiòtics d’origen agrícola en diferents ambients. Aquests projectes havien permès determinar els patrons de transport i atenuació dels nitrats. Alhora, els investigadors havien detectat una gran variabilitat en els resultats obtinguts que aportaven un elevat grau d’incertesa per a la gestió d’aquesta problemàtica.

Ara, amb aquest nou projecte, els investigadors se centraran en la problemàtica de la presència d’antibiòtics des de la perspectiva de l’impacte ambiental (ocurrència i variabilitat espacial/temporal) en diferents escenaris hidrogeològics i treballaran en la implementació de sistemes de presa de decisions que tinguin en compte la variabilitat i associada a la predicció d’ocurrència d’aquests contaminants. El projecte també inclou valorar el seu impacte econòmic sobre el benestar social, els serveis ecològics i les rendes d’agricultors i consumidors urbans.

El projecte compta amb finançament de la darrera convocatòria “Retos Excelencia” del Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat (MINECO) i finalitzarà l’any 2021.

Títol del Projecte: IMPACT – Impacto de la contaminación de origen agrícola en la calidad hidroquímica (nitratos, antibióticos) y microbiológica (genes de resistencia) de las aguas subterráneas: condicionantes hidrogeológicos de su presencia, análisis de la vulnerabilidad y de la selección eficiente de puntos de muestreo, y su valoración socio-económica.

IP: Josep Mas-Pla

Durada: 2018-2021

Referència: Retos CGL2017-87216-C4-4-R

Pressupost: 104.665€.

Entitats Participants: UdG/ICRA, UB, UCLM y UPC

Coordinador: Albert Soler Gil (UB)