geolo/MUN
 
 

Activitat: Jornada formativa

Dates: dimarts, 13 de desembre de 2011

Horari: de 9:00 h. a 13:30 h. i de 15:00 h. a 19:00 h

Lloc: Auditori. Edifici Jaume Casademont. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Girona

Públic a qui s’adreça: geòlegs, enginyers, arquitectes, arquitectes tècnics, instal·ladors, responsables polítics, tècnics de corporacions municipals i empreses, professionals del sector de la construcció i edificació, estudiants universitaris

Nombre de places: 80

 

Per donar continuitat a la convocatoria anterior, la jornada GEOLO-MUN-2011 vol ser una acció formativa* i, alhora, un espai d'intercanvi d'experiencies. L'encontre pretén facilitar la presa de consciencia de la importancia de la geologia aplicada en els diversos ambits d'activitat d'especial transcendencia social i economica que es desenvolupen a escala municipal.

En aquesta edició, la jornada GEOLO-MUN-2011 s'ha volgut centrar en la GEOTERMIA de baixa temperatura. Els recursos geotermics constitueixen una energia renovable que ha viscut en els darrers anys un creixement continuat de la ma del avanços en el coneixement geologic i les millores tecnologiques. La geotermia de baixa entalpia ha deixat de ser avui una font alternativa per convertir-se en una opció rendible i amb elevats aprofitaments energetics en projectes de climatització (refrigeració i calefacció) i producció d'aigua calenta sanitaria de infraestructures i d'edificis públics o privats.

 

El programa que presentem s'adreça a un ampli espectre de professionals i promotors interessats en els projectes d'aprofitament energetic de la geotermia. Estem convençuts que els dissenys i instal?lacions més eficients requereixen d'una visió panoramica i coordinada de tots els sectors implicats. És per aquest motiu que les jornades pretenen incidir en els aspectes més rellevants i útils amb un enfocament molt practic que pugui resultar atractiu per assistents de perfils molt diversos: geolegs, enginyers, arquitectes, arquitectes tecnics, instal?ladors, responsables polítics, tecnics de les corporacions municipals i empreses, professionals del sector de la construcció i edificació, estudiants universitaris.

* S’entregarà un certificat d’assistència a les jornades per part de la Universitat de Girona on constarà la participació en una acció formativa de 10 hores

 
Dimarts 13 de desembre
 
09:00 a 09:15   Recollida de la documentació (entrada principal de l’edifici Jaume Casademont)
09:15 a 09:45   Inauguració de la Jornada
Amb la participació de: Anna Ma. Geli, rectora de la UdG; Antoni Roca, Director del Institut Geològic de Catalunya i David Brusi, Director del centre GEOCAMB
09:45 a 10:30   “Energía Geotérmica de baja entalpía: potencial y perspectivas”
(Celestino García de la Noceda, Jefe de proyectos técnicos del Departamento de Investigación en Recursos Geológicos del IGME, Instituto Geológico y Minero de España)
10:30 a 11:00   L'energia geotermica de baixa i molt baixa temperatura a Catalunya
(Carme Puig, IGC, Institut Geològic de Catalunya)
11:00 a 11:30   Coffee Break
11:30 a 12:00   “El estudio de viabilidad en los proyectos geotérmicos de baja entalpía: aspectos geológicos e hidrogeológicos.”
(Íñigo Arrizabalaga, TELUR, Geotermia y Agua, S.A.)
12:00 a 12:30   Captadors i intercanviadors de calor
(Rubén Díaz - Responsable d’Aplicacions Bioenergia i Geotèrmia. Indústries REHAU, S.A.)
12:30 a 13:00   La bomba de calor geotèrmica
(Roberto Jares, Responsable de prescripcions de CLIVET España, S.A.)
13:00 a 13:30   Aerogeotèrmia: una alternativa al confort i l’estalvi
(Joan Escuer, GTA, Geoconsultores Técnicos y Ambientales)
13:30 a 15:00   Dinar
15:00 a 15:30   “La geotermia en el marco del Plan de Energías Renovables (2011-2020)”
(Carmen López Ocón, IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)
15:30 a 16:00   Rendibilitat econòmica de l’energia geotèrmica
(Antoni Barón, professor d’ESADE, Universitat Ramon Llull)
16:00 a 16:30   “Visión a 2030 y Agenda Estratégica de Investigación de la Geotermia Somera en España”
(Íñigo Arrizabalaga, Presidente de GEOPLAT, Plataforma Tecnológica Española de Geotermia)
16:30 a 16:45   Coffee Break
16:45 a 18:45   Forum d'experiencies: REALITZACIONS EMBLEMATIQUES D'APROFITAMENT GEOTERMIC DE BAIXA ENTALPIA**
18:45 a 19:00   Clausura de les jornades
Amb la participació de: Pere Condom, Director General del Parc i Joan Escuer, President del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya.
 
** El Forum GEOTERMIA pretén ser un espai on els assitents que ho desitgin puguin presentar experiencies concretes relacionades amb realitzacions emblematiques d'aprofitament geotermic de baixa temperatura. El temps del que disposara cada ponent sera de 10 minuts d'exposició i 5 minuts per respondre a les intervencions o preguntes. Cal confirmar anticipadament (abans del 22 de novembre) la voluntat de presentar les experiencies enviant les propostes per correu electronic (info@geocamb.com). Cal indicar el títol de la presentació, el nom del ponent i la institució o empresa a la qual pertany. Des de l'organització es confirmara la disponibilitat de places pel forum. No s'acceptaran presentacions amb finalitats estrictament "comercials".
 

Per participar a les jornades cal inscriure's anticipadament1. Un cop confirmada la plaça, cal abonar una quota d'inscripció de 60 Euros2 al cc de la UdG: 2100 8332 24 2300032599 (IBAN ES90 2100 8332 2423 0003 2599). Cal fer constar el nom i cognoms de l'interessat i en el concepte anotar-hi: Inscripció GEOLOMUN 2011.

Per formalitzar la inscripció cal omplir el formulari que trobareu a: geocamb.udg.edu/geolomun2011 i enviar el comprovant de transferencia per per via telematica a info@geocamb.com) o per correu postal a:

Jornades GEOLO-MUN 2011
Centre GEOCAMB
Facultat de Ciències
Campus de Montilivi, s/nº
Universitat de Girona - 17071 Girona

1 Les places són limitades per l’aforament de la sala
2 L’import de la inscripció dona dret a rebre la documentació de les jornades i a la gratuïtat dels Coffee break’s i del dinar (en el mateix Parc, a càrrec del servei de càtering del restaurant El Ginjoler

 
 
     
  Departament de Ciències Ambientals
Facultat de Ciències
Campus Montilivi
17071 GIRONA
Tel. 972 418 704
Fax 972 418 150
info@geocamb.com