General / 27 octubre 2015

Geocamb rep finançament dins de la convocatòria “Innovació a l’Euroregió 2014”

Diversos membres del grup Geocamb participen en el projecte finançat per la convocatòria “Innovació a l’Euroregió 2014” en el context de l’euroregió Pirineus-Mediterrània.

La temàtica que aborda el projecte HIDRI-MED és el control amb dades de camp i de teledetecció dels necessitats hídriques dels conreus de secà (vinya, olivera) en escenaris futurs d’escassetat d’aigua a l’entorn mediterrani, amb l’objectiu de crear un partenariat de grups de recerca de Catalunya i de la regió del Llenguadoc-Rosselló, incialment, que sigui competitiu per a presentar projectes a les convocatòries de la UE (H2020, JPI, Sudoe, …).

Hi participan, a més de la Unversitat de Girona, representada pel Geocamb, l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, la Universitat de Perpinyà Via Domitia i el clúster rossellonés d’empreses de geociències Térinov.

Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com