2018 – 2017 – 2016

2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011

2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006

2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001

 

2018

Mas-Pla J. (2018) Global Change and Groundwater in Catalonia: Contributions from the Three “Climate Change Reports” (CADS-IEC 2005, 2010, 2016). In: Calvache M., Duque C., Pulido-Velazquez D. (eds) Groundwater and Global Change in the Western Mediterranean Area. Environmental Earth Sciences series, pp 207-215, Springer, Cham.

Mas-Pla J., Menció A., Portell L. (2018) Qualitative Evaluation of Climate Change Effects on Nitrate Occurrence at Several Aquifers in the Catalonia Inner Basin. In: Calvache M., Duque C., Pulido-Velazquez D. (eds) Groundwater and Global Change in the Western Mediterranean Area. Environmental Earth Sciences series, pp 217-226, Springer, Cham.

 

2017

Terradas, X., D. Ortega, D. Marín, D. Masclans, i C. Roque (2017).  Neolithic flint quarries on Montvell (Catalan Pre-Pyrenees, NE Iberia). A: Pereira, T., Terradas, X. i Bicho, N. (eds.), The Exploitation of Raw Materials in Prehistory. Sourcing, Processing and Distribution. Cambridge Scholars Publishing, núm. 77-89, ISBN-13: 978-1-4438-9597-2 ISBN-10: 1-4438-9597-0.

2016

Menció, A., A. Folch, J. Mas-Pla (2016). Identificació de fluxos regionals en la recàrrega d’aqüífers en depressions tectòniques mitjançant l’ús de dades geoquímiques: el cas de la Selva (Girona). In: Vilà, M.; Herms, I., Cirés, J., (eds.) Geoquímica ambiental a Catalunya. Recull d’articles. monografies tècniques de l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, núm 5, pp.125-142. ISBN: 978-84-393-9471-6.

Puig, R., N. Otero, C. Torrentó, G. Vidal-Gavilán, R. Carrey, P. Rodrígez-Escales, A. Menció, A. Folch, J. Mas-Pla, J. Bach i A. Soler (2016). La geoquímica multi-isotòpica com a eina de control de l’origen i de l’atenuació natural o induïda de la contaminació per nitrats a les aigües subterrànies. In: Vilà, M.; Herms, I., Cirés, J., (eds.) Geoquímica ambiental a Catalunya. Recull d’articles. monografies tècniques de l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, núm 5, pp. 187-206. ISBN: 978-84-393-9471-6.

Mas-Pla, J., R.J. Batalla, A. Cabello, F. Gallart, P. Llorens, D. Pascual, E. Pla, L. Pouget, M. Termes, L. Vergonyós (2016). Els recursos hídrics a Catalunya: diagnòstic i previsions per al segle XXI. In: Martín-Vide, J., ed., Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. Publicació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i l’Institut d’Estudis Catalans, pp. 157-183 ISBN: 978-84-9965-317-4 (Institut d’Estudis Catalans) – 978-84-393-9448-8 (Generalitat de Catalunya).

 

2015

Mas-Pla, J. (2015). L’aigua subterrània al subsòl de Girona. Girona aigua i Ciutat (I). Conferències a l’Arxiu Municipal. Ajuntament de Girona, pp. 29-50. ISBN: 978-84-8496-214-4.

 

2014

Mas-Pla, J. (2014). L’aigua subterrània a Catalunya: Estat actual i previsions de futur. Ponències curs 2012-13 del Grup Català del Capítol Espanyol del Club de Roma. Editat per Obra Social “La Caixa”, pp. 121-144.

2013

Mas-Pla, J. (2013). El agua subterránea, un recursos imprescindible y vulnerable. A: Boada, M. i R. Maneja, eds., El Agua y la Vida. Lunwerg ediciones, pp. 76-81.

2010

Mas-Pla, J. i A. Menció (2010). The hydrological balance as a mean to determine sustainable water use in agricultural basins. A: Eulisse, E., M. Hemmami i E. Koopmanschap. eds., Sustainable Use of Water in Agriculture. Indications and Trends for Water Resources Conservation. Proceedings of the 3rd training EU Marie Curie program course “European Sustainable Water Goals”. Centro Internazionalle Civiltà dell’Acqua, Venècia (Itàlia); pp. 65-76. [Link] [pdf]

Mas-Pla, J. (2010). Vulnerabilitat territorial dels recursos hidrològics al canvi climàtic. In: Llebot, J.E. ed., Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Publicació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i l’Institut d’Estudis Catalans, pp. 309-342; ISBN 978-84-996-5027-2 (IEC), 978-84-393-8615-5. [Link] [pdf]

 

2009

Mas-Pla, J. (2009). Impactes hidrològics: Resum. A: Agència Catalana de l’Aigua. Aigua i Canvi Climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. Editat pel 3er Conveni entre l’Agència catalana de l’Aigua i la Fundación Nueva Cultura del Agua. Generalitat de Catalunya; pp. 101-104. D.L.: B-37612-2009. [Link] [pdf]

Mas-Pla, J i F. Ortuño (2009). Anàlisi territorial de la vulnerabilitat dels recursos hídrics davant del canvi climàtic. A: Agència Catalana de l’Aigua. Aigua i Canvi Climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. Editat pel 3er Conveni entre l’Agència catalana de l’Aigua i la Fundación Nueva Cultura del Agua. Generalitat de Catalunya; pp. 183-194. D.L.: B-37612-2009. [Link] [pdf]

Mas-Pla, J. (2009). Assessing Water Resources Vulnerability to Climate Change.  A: Euridice, E. ed., Climate Change and Natural Resources: Impact and Water Challenge. Proceedings of the 2nd training EU Marie Curie program course “European Sustainable Water Goals”Centro Internazionalle Civiltà dell’Acqua, Venècia (Itàlia); pp. 65-78. ISBN: 978-88-904-0152-7. [pdf]

Soler, A., Puig R.; Otero, N.; Torrentó, C.; Vidal, G.; Mas-Pla, J.; Menció, A.; Folch, A.; Bach, J.; Vilanova, E.; Guimerà, J.; Jordana, S.; Gibert, O.; Calderer, M.; Martí, V.; Rovira, M.; De Pablo, J. (2009). La contaminació per nitrats de les aigües subterrànies de Catalunya. A: Borras, G, R. Balasch i A. Urgell. ed., Els Guardians de l’Aigua. Clipmedia Ediciones, pp. 368-381. ISBN: 978-84-937538-0-1.

Kruse, E. i J. Mas-Pla (2009). Procesos hidrogeológicos y calidad del agua en acuíferos litorales. A: Mas-Pla, J. i G.M. Zuppi  (editors, 2009). Gestión ambiental integrada de la zonas costeras – Gestão ambiental integrada dos areas costeiras. Rubes Editorial. Barcelona, pp. 29-54. ISBN: 978-84-497-0122-1.

Carol, E., E. Kruse i J. Mas-Pla (2009). Procesos de salinización del agua en la llanura costera de la Bahía de Samborombón, Argentina.  A: Mas-Pla, J. i G.M. Zuppi  (editors, 2009). Gestión ambiental integrada de la zonas costeras – Gestão ambiental integrada dos areas costeiras. Rubes Editorial. Barcelona, pp. 143-154. ISBN: 978-84-497-0122-1.

Folch, A., V. Campos, J. Bach, Huanes Mariños i J. Mas-Pla (2009). Distribución y origen de la presencia de nitrato en el sistema acuífero de la cuenca del Río Moche – Región de la Libertad (Perú). A: Mas-Pla, J. i G.M. Zuppi  (editors, 2009). Gestión ambiental integrada de la zonas costeras – Gestão ambiental integrada dos areas costeiras. Rubes Editorial. Barcelona, pp. 177-188. ISBN: 978-84-497-0122-1.

Laurencena, P., E. Kruse i J. Mas-Pla (2009). Caracterización hidrogeológica y modelación preliminar del flujo subterráneo en la cuenca baja del Río Limay, Provincia de Neuquén Argentina. A: Mas-Pla, J. i G.M. Zuppi  (editors, 2009). Gestión ambiental integrada de la zonas costeras – Gestão ambiental integrada dos areas costeiras. Rubes Editorial. Barcelona, pp. 189-200. ISBN: 978-84-497-0122-1.

 

2008

Mas-Pla, J. (2008). Hydrological Concepts in the Water Framework Directive: Examples from Catalonian Water Resources. In: Euridice, E. Ed., Water, Culture and Society. Proceedings of the 1st training EU Marie Curie program course “European Sustainable Water Goals”Centro Internazionalle Civiltà dell’Acqua, Venècia (Itàlia); pp. 29-68. [pdf]

Mas-Pla, J., A. Menció i A. Folch (2008). Quadern de pràctiques de Hidrogeologia i Recursos Hídrics en format interactiu. A: Martínez, M. i E. Añaños (ed.). Experiències docents innovadores a la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut. Servei de Publicacions de la UAB, pp. 47-54. ISBN: 978-84-490-2576-1 (CL). Traducció al castellà i a l’anglès (2009), ISBN: 978-84-490-2601-0.

 

2006

Roqué, C. (2006). Evolució paleotopogràfica de l’entorn de la Ciutadella de Roses durant l’Holocè. Dins: Puig, A.M. & Martin, A. (coord.), La colònia grega de Rhode (Roses, Alt Empordà). Sèrie Monogràfica 23, Museu d’Arqueologia de Catalunya Girona, 31-32.

 

2005

Pallí, L.; Brusi, D.; Soler, D.; Roqué, C.; Linares, R. & Cebrià, A. (2005). Travertines and volcanic landforms in the Eastern Pyrenees margin. Field Trip Guide C-3. Sixth International Conference on Geomorphology, Zaragoza.

 

2003

Pallí, L., Roqué, C., Linares, R., Vall, E., et al. (2003). La mineria a Catalunya. Direcció General d’Energia i Mines. Generalitat de Catalunya. (CD)

Vall, E. et al. (2003). El patrimoni geologico-miner del Cap de Creus. Generalitat de Catalunya. 96 p.

Vall, E. et al. (2003). Balnearis a Catalunya. Generalitat de Catalunya. 76 p.

Vall, E. et al. (2003). El patrimoni miner de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 92 p.

Linares, R., Pallí, L., Roqué, C. & Vehí, M. (2003). Caldes de Malavella dins la depressió de la Selva. Malavella: l’aigua original, 24-33.

Linares, R., Pallí, L., Roqué, C. & Vehí, M. (2003). El Puig de les Moleres. Malavella: l’aigua original, 34-35.

 

2002

Pallí, L.; Roqué, C. & Brusi, D. (ed.)(2002). Geología de Girona. 9 Itinerarios de campo. Universitat de Girona. 240 p.

Pallí, L.; Maestro, E. & Roqué, C. (2002). El marco físico. En Pallí, L.; Roqué, C. & Brusi, D. (ed.): Geología de Girona. 9 Itinerarios de campo. 27-32.

Pallí, L. & Roqué, C. (2002). Unidades de relieve. En Pallí, L.; Roqué, C. & Brusi, D. (ed.): Geología de Girona. 9 Itinerarios de campo. 33-40.

Pallí, L.; Maestro, E. & Roqué, C. (2002). Características litoestructurales. En Pallí, L.; Roqué, C. & Brusi, D. (ed.): Geología de Girona. 9 Itinerarios de campo. 41-60.

Pallí, L. & Brusi, D. (2002). Geomorfología. En Pallí, L.; Roqué, C. & Brusi, D. (ed.): Geología de Girona. 9 Itinerarios de campo. 61-78.

Roqué, C. & Geis, C. (2002). Costa Brava meridional. En Pallí, L.; Roqué, C. & Brusi, D. (ed.): Geología de Girona. 9 Itinerarios de campo. 103-114.

Mató, E.; Vicens, E. & Almanza, X. (2002). Montgrí y parque natural marítimo de las Islas Medes. En: Pallí, Ll; Roqué, C. & Brusi, D. (eds) Geología de Girona, 9 itinerarios de campo. 115-130.

Costa, J.M., Linares, R. & Zamorano, M. (2002). Pirineo Oriental. En Pallí, L.; Roqué, C. & Brusi, D. (ed.): Geología de Girona. 9 itinerarios de campo. 155-168.

Mas-Pla, J.; Mató, E. & Almanza, X. (2002). Sistema Transversal. En: Pallí, Ll; Roqué, C. & Brusi, D. (eds) Geología de Girona, 9 Itinerarios de campo. 225-240.

Vehí, M. & Cebrià, A. (2002). Depresión de la Selva. En Pallí, L.; Roqué, C. & Brusi, D. (ed.): Geología de Girona. 9 Itinerarios de campo.

Linares, R.; Rosell, J.; Pallí, L.; Roqué, C. & Duran, J.J. (2002). Sobre el origen y la evolución de los humedales de Basturs (Conca Dellà, prepirineo de Lleida). En Carrasco, F.; Duran, J.J. & Andreo, B. (ed.): Karst and Environment. 319-327.

Saula, E., Mató, E. & Puigdefabregas, C. (2002). Castastrophic debris-flow deposits from an inferred landslides-dam failure, Eocene Berga formation, eastern Pyrenees, Spain. International Association of Sedimentologist (I.P. Martini, V.R. Baker, G. Garzón Ed.) Titol llibre. Blackwell Science, 32: 195-209.

 

2001

Barettino, D.; Frutos, E.; Galera, J.; Sansegundo, J.; Gil, I.; Lanaja, J.M.; Malagón, J. Ríos; L.M.; Teixell, A. y Zamorano, M. (2001). El medio físico y su peligrosidad en un sector del Pirineo central. Geología. A: Ríos Aragüés, S.(ed.)  Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de España. Serie Medio Ambiente. Geología. n. 1/2001: 17-33.

Pallí, L. & Roqué, C. (2001). Paisatge geològic de la provincia de Girona. En Nuche (ed): Patrimoni Geològic de Catalunya. ENRESA. 96-147.

Linares, R., Pallí, L. & Roqué, C. et al. (2001). Recursos minerals de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Direcció General de Mines, 1 (1): 1-175.

Pallí, L.; De Pedraza, J.; Roqué, C.; Vidal Romaní, J.R. & Centeno, J.D. (2001). Granite Geomorphology in Spain. En Gómez-Ortíz, A. & Pérez-González, A. (ed.): Evolución reciente de la geomorfología española (1980-2000). 55-68.

Quesada, A., Fernández, L.P., Zamorano, M. & Corrales, I. (2001). Non Formal Cases For Geologic Interpretation Learning. En: Interactive teaching and learning across disciplines and cultures-case methods & other techniques. WACRA-Word Association for Case Method Research and Application, Needham (Boston), MA. H.E. Klein (ed.). p. 453-456.

Vall, E. et al. (2000). Els aqüífers granítics del Montseny-Guilleries. L’aigua per naturalesa. Editorial Columna.

Mas-Pla, J. (2010). Vulnerabilitat territorial dels recursos hídrics al canvi climàtic. In: Llebot, J.E. ed., Segon Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. Publicació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i l’Institut d’Estudis Catalans, pp. 309-342. ISBN 978-84-996-5027-2 (IEC), 978-84-393-8615-5
Facultat de Ciències • Universitat de Girona • Campus de Montilivi, s/n • Telf. 972 418 153 • 972 418 704 • Fax. 972 418 150 info@geocamb.com - Nota legal
www.iglesies.com